Algemene voorwaarden voor theindianmaharadja-sportswear.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van theindianmaharadja-sportswear.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door NOOR Sportswear BV. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOOR Sportswear BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NOOR Sportswear BV.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NOOR Sportswear te mogen claimen of te veronderstellen.

NOOR Sportswear streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op theindianmaharadja-sportswear.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden getoond zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om artikelen en informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NOOR Sportswear aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van theindianmaharadja-sportswear.com op deze pagina.

Met cookies en vergelijkbare technieken kunnen we elke dag betere en meer gepersonaliseerde hulp bieden. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo kunnen we de website elke dag een beetje beter maken. Wil je meer weten? Lees hier alles over onze cookie- en privacyverklaring. Klik op 'OK' om alles te accepteren. Kies je voor weigeren? We gebruiken alleen functionele en analytische cookies en vergelijkbare technieken.